Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
Per què Cloudgrup?

Perquè a Cloudgrup disposem de la combinació òptima entre la més innovadora tecnologia, qualitat de servei i modalitat de contractació. La nostra fórmula (VDI+Cloud Server+Storage) ens permet dimensionar fàcilment la infraestructura IT al Cloud o in house, evitant els costos de consultoria.

Un sòl proveïdor d’infraestructura i comunicació reduint el número de interlocutors i facilitant la resolució d’incidències.

L’experiència i el coneixement en sistemes de virtualització i centres de procés dades són les nostres principals fortaleses.

Li oferim solucions:

– Preparades per al seu negoci.

– De ràpid desplegament.

– Dotades d’alta disponibilitat i seguretat.

– Afavoridores d’una gestió de TI simplificada.

Back to top