Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
Tecnologies VDI

La tecnologia de virtualització d’escriptoris, que permet la implementació de infraestructures d’escriptoris virtuals (en anglès Virtual Desktop Infrastructure o VDI) és la base de la nostra proposta de transformació del model IT. Segons la nostra visió, aquesta tecnologia és l’element que tanca el cercle i fa possible una veritable transició de una IT de propietat, basada en la inversió en infraestructura IT a casa del client (on-premise) a una IT sota demanda i de pagament per ús al núvol.

La virtualització d’escriptoris ens permet traslladar i consolidar les càrregues de treball dels PCs d’escriptori al centre de procés de dades, de manera que ens permet atorgar als escriptoris els mecanismes de continuïtat de negoci dels que actualment ja gaudeixen els servidors en el CPD. A més, ens permet col·locar les càrregues de treball dels PCs d’escriptori justament al costat dels servidors, de manera que les comunicacions entre els escriptoris i els servidors esdevenen ultra-ràpides. Un cop traslladades i consolidades les càrregues de treball, la tecnologia Citrix d’entrega remota de l’escriptori permet que l’usuari segueixi gaudint de la seva experiència d’ús habitual.

Per tant, la virtualització d’escriptoris és la tecnologia que ens permetrà tenir tots els escriptoris de l’empresa al CPD (ja sigui propi o al cloud). És, en definitiva, la clau del cloud, ja que fa possible externalitzar tota la infraestructura IT de l’empresa sense alterar l’experiència dels usuaris.

Back to top