Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
Comparativa

Existien tecnologies prèvies que podrien semblar similars però no ho eren, com per exemple terminals de sessió amb sistemes Microsoft o les primeres solucions de Citrix.

La tecnologia VDI es composa de dos elements bàsics: primer de la virtualització de l’escriptori i després de la entrega fins al dispositiu d’accés. Les solucions prèvies de Citrix ens permetien l’accés remot però no realitzaven el procés de virtualització de l’escriptori.

Els terminals de sessió eren una tecnologia interessant que ja ens permetia tenir diferents usuaris treballant amb el mateix servidor amb accessos remots però en canvi no aïllaven suficientment els usuaris, un usuari podia arribar a col•lapsar tots els recursos del servidor. A més els accessos no és podien realitzar des de qualssevol dispositiu i l’experiència d’usuari era inferior a fer servir el PC directament. També ens trobàvem com alguns programes no acabaven de funcionar donat que amb aquest sistema feien servir un sistema operatiu de servidor.

Back to top