Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
Cloud Servers

El nostre servei de Cloud Servers permet el desenvolupament de solucions flexibles i escalables, solucions que creixen segons ho fan els projectes, pagant només pels recursos que realment necessiti, sense despeses d’inversió inicials.

A Cloudgrup podem ajudar-lo amb les nostres solucions de Cloud Servers, ja que tenim una clara orientació i experiència amb empreses que demanden alta fiabilitat, seguretat i una alta qualitat de servei gestionat per als seus projectes TIC. Els nostres Cloud Servers aseguren la disponibilitat a qualsevol aplicació en tot moment, des de qualsevol lloc i dispositiu.

Flexibilitat

La nostra plataforma cloud està basada en una infraestructura formada per una gran quantitat de servidors agrupats i connectats entre si, ubicats en el nostre centre de dades propi a Barcelona.

La flexibilitat de la nostra solució permet oferir serveis evolutius i suporta augments de càrregues importants, proporcionant solucions altament escalables, que creixen o es modifiquen en funció de les necessitats de cada projecte.

Estalvi

En el nostre Cloud Hosting només es factura per l’ús del servei contractat, estalviant els costos d’inversió en maquinari, inclosa l’adequació d’un entorn apropiat per al manteniment de l’estructura (Data Center), i l’adquisició de llicències de programari.

Seguretat

Els nostres Servidors Cloud es recolzen sobre una gran estructura de maquinari, amb servidors seleccionats adequadament, controlats i monitoritzats en el nostre centre de dades.

Per això, podem oferir solucions amb gran estabilitat i seguretat amb balanceig de càrrega, sistemes d’emmagatzematge, redundància de discos (RAID), etc.

Potència

La nostra plataforma de Cloud Hosting té una gran capacitat de computació i permet proporcionar a cada servei tota la potència que necessita en cada moment. Per això, per a un negoci en constant creixement podrem satisfer qualsevol tipus de necessitat, sempre al màxim rendiment i sense haver de fer grans inversions.

Back to top