Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
Taller Localret

El passat 17 de Març, Cloudgrup, va participar en un Taller a Localret per l’Administració Pública:

Notícia completa aquí.

Virtualitzalització d’Escriptoris As a Service. Transformació del lloc de treball a l’Administració Pública
Ramon Trullàs i Roca, soci director de Cloudgrup

Renovació (virtual) dels llocs de treball. Eines de suport per l’administrador del parc informàtic
Paco Alba, tècnic informàtic de l’Ajuntament de Matadepera

Back to top