Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
La transició

El plantejament recomanat de Cloudgrup és sempre el de tenir escriptoris i servidors a la mateixa xarxa de manera que les comunicacions entre ells siguin òptimes. En cas d’haver de configurar un escenari híbrid amb la part de la infraestructura en el CPD del client i part de la infraestructura en el nostre la proposta seria la de disposar de la connectivitat preferiblement amb fibra òptica.

De tota manera pot semblar complicat per algunes empreses passar-se al cloud de cop, depenen en molts casos d’amortitzacions en servidors que acaben d’adquirir. En molts casos aquests servidors ja estaran virtualitzats també.

En les empreses que de més de 100 llocs de treballs és comú de fer renovacions parcials del parc de PCs cada any. El camí cap al cloud que proposem passa per el proper any enlloc de renovar el 25% del parc de PCs implantar el mateix número de VDI amb tots els beneficis que incorpora. En els següents anys incorporarem el mateix volum de VDIs a la infraestructura fins al quart any a on ja disposarem del 100% del parc de PCs virtualitzats. En aquest punt ens trobarem en la posició òptima per a donar el darrer pas al cloud.

Fins i tot en el moment d’implantar els VDI en el CPD o la oficina del client el pagament serà per us en els sistemes VDI.

Back to top