Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
Pagament per ús

El model d’adquisició de les infraestructures IT de l’empresa requereix de grans inversions en la compra de ordinadors i servidors que no sempre es fan servir al 100% de les seves capacitats.

En els casos que les organitzacions requereixen d’un servidor per a un projecte de curta durada han de pensar en adquirir-lo i, en el moment que finalitza la necessitat, deixar-lo aturat fins que no surti un projecte nou.

Referent als escriptoris Windows també ens podem adaptar a l’evolució de les plantilles a les organitzacions amb els increments anuals corresponents o fins i tot en les puntuals reduccions que hi pugui tenir, la permanència és només de un any.

El cost total de propietat de les infraestructures actuals són difícils de calcular, podem saber quin és el cost d’adquisició però habitualment no coneixem el cost de cadascuna de les incidències o del manteniment del sistema operatiu. Els sistemes en cloud de pagament per ús redueixen els costos i els mals de caps relacionats amb la gestió del parc informàtic.

Back to top