Portem tota la seva IT al núvol

Cloudgrup
Gestió Compartida

A Cloudgrup ens agrada treballar a la capa d’infraestructura, d’aquesta manera ens encarreguem que els seus escriptoris disposaran de tots els recursos necessaris en òptimes condicions. Els serveis gestionats per a les aplicacions de negoci o el sistema operatiu continuarà sent gestionat per el personal actual, sigui intern de l’empresa o amb el seu partner habitual de serveis gestionats.

El fet de treballar només en la capa d’infraestructura ens permet no tenir el password dels sistemes operatius.

Back to top